Tantestület

2020/2021

Főállású pedagógusok

Név Megbízatás /tanított tantárgy
Tóth Teréz igazgató

matematika (1.b)

technika és tervezés (1.b)

Gálikné Dombi Judit igazgatóhelyettes,

magyar nyelv és irodalom (1.b)

Bella Dominka napközi otthon (3.-4. osztály)

technika (3.o.)

környezetismeret(3., 4.o.)

Csordás Rita Orsolya 3. osztály osztályfőnök, tanító

 

Hajdú Éva osztályfőnöki munkaközösség-vezető

ének-zene (1.-8.)

magyar nyelv és irodalom (5., 7.)

Kollár Tímea 1. b osztály osztályfőnöke

napközi otthon (1.- 2.o.)

testnevelés (1.b)

vizuális kultúra (1.b.)

Kovács Balázs testnevelés (5., 6.,7.,8.)

földrajz (7., 8.)

Lángné Major Zsuzsanna 4. osztály osztályfőnök, tanító

 

Molnárné Papp Erika 1. a osztály osztályfőnöke, tanító
Paterková Éva 7. osztály osztályfőnöke

matematika (5.-8.)

digitális kultúra, informatika (5., 7.,8.)

fizika (7.-8.)

Ságiné Rózsa Zsófia 8. osztály osztályfőnöke

DÖK segítő tanár

magyar nyelv és irodalom (6., 8.)

etika (1.-8.)

hon- és népismeret 5.

Somogyiné Boda Éva 5. osztály osztályfőnöke

angol (4.-8.)

Vizuális kultúra (5.-8.)

Természettudomány 5.

Szaniszlóné Hajduk Hajnalka 6. osztály osztályfőnöke

német (5.-8.)

technika (5.-,7.)

kémia (7.- 8.o.)

informatika (6.o.)

természetismeret (6. o)

Turányi –Kajzinger Tünde történelem (5.-8.),

felsős napközi

biológia (7.-8.o.)

Vandornyikné Major Andrea 2. osztály osztályfőnöke, tanító

 

Utazó pedagógus

Név Tantárgy
Fazekasné Ottó Krisztina utazó gyógypedagógus (SNI)

 

 

Hitoktatók

Név Egyház
Galba Viktorné Római katolikus
Gombor Krisztián Evangélikus
Molnár Melinda Református
Radványi Andrea HIT Gyülekezet