Beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2021/2022. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 19/2021 (III. 10.) EMMI határozata alapján történik.

Személyes beiratkozás esetén előzetes időpont egyeztetésre van szükség a járványhelyzet miatt. Elérhetőségek: 06-35/520-018- as telefonszám, illetve romhanyirakoczi@gmail.com email címen.

A személyes beiratkozás időpontja:

2021. április 15. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

2021. április 16. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig

A veszélyhelyzetre való tekintettel a beiratkozás 2021. április 1-jétől online módon is lehetséges a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül.

A köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. A személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

A beiratkozásról a Balassagyarmati Tankerületi Központ részletes szülői tájékoztatót tesz közzé a https://kk.gov.hu/hirek-balassagyarmati oldalon, illetve elérhető lesz az iskola honlapján is: http://romhanyiskola.sulinet.hu

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index illetve a https://kk.gov.hu/tajekoztato-az-altalanos-iskolai-felveteli-korzetek-kijeloleserol-2021-2022-es-tanev oldalon lehet megtekinteni.

Beiskolázási körzetünkbe tartozó települések:

 • Romhány
 • Kétbodony
 • Szente
 • Kisecset

Romhány, 2021.03.31.

Tóth Teréz

intézményvezető

A Tankerületi Központ tájékoztatója a hivatkozásra kattintva elérhető, letölthető: Tájékoztatás az első osztályba történő beiratkozás menetéről – Balassagyarmati Tankerületi Központ

 

digitális oktatás

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Magyarország Kormánya döntése alapján 2021. március 08 –  április 07 – ig az általános iskolák tantermen kívüli digitális munkarendre térnek át. A tanórákat órarend szerint tartjuk meg. A KRÉTA elektronikus napló DKT (Digitális Kollaborációs Tér) felületét használjuk a digitális oktatás során. Erre a felületre csak tanulói belépési azonosítóval lehet bejutni.  A felhasználónév a tanuló 11 jegyű azonosítója, a jelszó: a tanuló születési év – hó – nap (xxxx-yy-zz). A tanulói azonosítót mindenki megkapta tavasszal is így lehetett belépni a KRÉTA rendszerbe.  Aki mégsem tudja az azonosítót, forduljon segítségért az osztályfőnökhöz, még a pénteki nap folyamán.

A DKT (Digitális Kollaborációs Tér) felület használatát az 5 – 8. osztályos tanulók már gyakorolták. Az 1 – 4. osztályos gyerekek  szülei  illetve a felsős tanulók érdeklődő szülei  a következő link segítségével tájékozódhatnak a felület használatáról:

https://www.youtube.com/watch?v=A0QRH786koA&t=50s A tanulói profil beállításához meg kell adni egy valós e- mail címet, ekkor válik használhatóvá.

Felhívom a figyelmüket, hogy a tantermen kívüli digitális oktatás kizárólag ezen a felületen történik!

Nem használunk facebookot és messengert.

Tisztelt Szülők!

Kérem Önöket, hogy segítsék gyermekük rendszeres napi felkészülését és feladataik határidőre történő visszaküldését.

Bízunk benne, hogy áprilisban újra a megszokott módon folytathatjuk a tanévet. Mindenki vigyázzon magára, jó egészséget kívánok!

 

Tóth Teréz

igazgató

Hit- és Erkölcstan tájékoztató 2021/2022 tanév

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy a 2021/2022 – es  tanévben a hit – és erkölcstan oktatását iskolánkban a következő egyházi jogi személyek szervezik meg:

Egyház neve Képviselője Elérhetősége
Magyar Katolikus Egyház Molnár András

diakónus

 06/20-555-4449
Magyarországi Evangélikus Egyház Gombor Krisztián

evangélikus lelkész

 06/20-824-88-34

gombor.krisztian@lutheran.hu

Magyarországi Református Egyház  Molnár Melinda  

06/30-969-70-09

melindamolnar230@gmail.com

HIT Gyülekezete Radványi Andrea 06/70-316-30-61

aaradvanyi@gmail.com

Itt ismerhetik meg a fenti egyházak tájékoztatóit a hit- és erkölcstan oktatásról:

Magyar Katolikus Egyház:


Magyarországi Evangélikus Egyház:

További tájékoztatót erre a linkre kattintva tekintheti meg.


Magyarországi Református Egyház:


HIT Gyülekezete:

www.hiteserkolcstan.hu

Eljárásrend

KIVONAT

INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA

 • Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Kérjük, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.
 • A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe.
 • Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 • Kérjük a szülőket és a tanulókat, hogy kerüljék a csoportosulást mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
 • Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről.
 • A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 • A 1,5 méteres védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, így az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 • A nyelvi bontótermek és a hittanórák kivételével az osztályok a tanítási nap során saját a tantermüket használják. A felsorolt esetekben az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.
 • A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani.
 • A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. Amennyiben ez nem lehetséges a tanulóknak arcmaszkot kell viselniük.
 • Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.
 • Az őszi úszásoktatást fel kell függeszteni a köznevelési intézményekben, és tavaszra vagy későbbi évfolyamokra kell átütemezni.

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 

 • Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyeztünk el, az intézménybe érkezéskor minden belépő alaposan fertőtlenítse a kezét.
 • A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textil törölköző használata kifejezetten kerülendő.
 • A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
 • A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítással
 • Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
 • Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

 

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

 • Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
 • A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.
 • A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.

 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 • A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
 • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 • Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

Iskolai ügyintézés járványveszély idején

Tisztelt Szülők!
Kérjük, hogy a fokozott járványveszélyre való tekintettel az iskolai ügyintézés során részesítsék előnyben az elektronikus ügyintézést.
Az iskolába személyesen csak nagyon indokolt esetben jöhetnek be, csakis telefonon előre egyeztetett időpontban.
Ügyintézés kizárólag a felső tagozat épületében történik. Telefonszám: 06-35/520-018
Az ügyintézés alkalmával az épületbe való belépéskor a szülők számára kötelező az arcmaszk viselése, valamint a bejáratoknál elhelyezett kézfertőtlenítők használata. 

Kérjük Önöket, hogy gyermekükre várakozva kerüljék a csoportosulást, tartsák be a 1,5-2 m védőtávolságot!
A gyerekekre az iskola területén kívül várakozzanak ! (Ne az udvaron!)
Reggel is a kapunál köszönjenek el gyermekeiktől!
A gyerekeknél legyen mindig arcmaszk, kérem ellenőrizzék!
Az osztályfőnökkel való kapcsolattartás is elsősorban telefonon keresztül történjen, valamint a KRÉTA üzenetküldő felületén keresztül.

Segítségüket, megértésüket köszönjük!

Üdvözlettel: Tóth Teréz intézményvezető

EFOP-1.8.5-17-2017-00375 pályázat

A projekt azonosítószáma:
EFOP-1.8.5-17-2017-00375

Projekt címe: Az egészséges táplálkozás körülményeinek megteremtése a Romhányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

Kedvezményezett: ÉLETFA Alapítvány

Vissza nem térítendő támogatás

összege: 19 989956 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai befejezésének napja: 2019.09.30.

EFOP-1.8.5-17-2017-00375 számú, „Menő menzák az iskolákban – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok” elnevezésű projekt

Diákolimpia

Tájékoztatás a Diákolimpia versenysorozat új módjáról:

Útmutató_DO_GameTime eléréshez (1) DiákolimpiaGT_prezentacio_20200507

Az MDSZ ezt a versenyzési formát a Diákolimpiai versenysorozat helyett fejlesztette ki, hogy a diákolimpia otthonról is folytatódhasson. Több sportágban, válogatott sportolók mutatják be az otthon elvégzendő egyszerű feladatokat, amit a gyerekeknek otthon meg kell csinálni, és azt videón be kell küldeni (szülői hozzájárulás mellett). Minden feladatnál három nehézségi fok van, akár mindhármat megcsinálhatja a gyermek, azzal több pontot tud szerezni. 5 forduló lesz, bármikor beküldhetők a videók a játék időtartama alatt.